Tjänster

Förändringskommunikation

För att lyckas med ett förändringsprojekt krävs intensiva kommunikationsinsatser. Effektiv internkommunikation är ett av de viktigaste strategiska verktygen för att motverka oro, osäkerhet, negativ stress och ryktesspridning.

Kriskommunikation

I en krissituation, där ett företags rykte står på spel, är ett snabbt agerande avgörande för utgången. I vissa situationer kan en proaktiv taktik vara mest framgångsrik medan i andra situationer kan det löna sig att avvakta. Oavsett vägval måste det bygga på ett välgrundat val. Med allt snabbare medier och ökade krav på transparens gör att en kris sprids allt snabbare.

Corporate Communications

Offcamber Communications ger företag råd och kommunikativ stöd kring att vårda och utveckla deras varumärke i relation till deras olika målgrupper. För att uppnå detta definieras strategier, budskap formuleras, kanaler väljs och kommunikationsinsatser genomförs.

Mer om Offcamber Communications

Offcamber Communications medarbetare

Om Offcamber Communications

Senaste nytt

Därför blev det Offcamber Communications

För cirka ett år sedan hade jag förmånen att fundera i vilken riktning mitt framtida arbetsliv skulle ta. Jag hade […]

See all our news

Offcamber Communications hjälper uppdragsgivare i utmanande uppdrag. Läs mer om våra uppdrag.